Moge alle wezens ontwaakt zijn

Michaël Verlouw

In deze meditatie improviseer ik op het thema vrede en hoe dit ten diepste een innerlijke staat van zijn is. We beginnen en eindigen de meditatie met de Wens voor alle Wezens van Zenju Eartlyn Manuel. Het is met deze, eigentijdse, actuele, Metta wens dat ik in de tumultueze tijd waarin we nu leven mijn dagen begin en eindig.Moge alle wezens ontwaakt zijn.