Open, mild en opmerkzaam wat zich ook maar voordoet.

Ria Kea

Dat is de uitnodiging werkelijk opmerkzaam te zijn.