The art of resting

Leni Cellini

Nu het stilaan winter wordt, kunnen we de kwaliteiten van rust en stilte in onszelf aanraken. De tekst ‘The art of resting’ van zenmeester Thich Nhat Hanh zal ons inspireren om in deze meditatie moeiteloos te zitten en te kunnen genieten van het niet-doen.