Geen verbeterplan

Riët Aarsse

Geen kwaliteitsbeleid in de meditatie, maar een vriendelijk opmerken van wat er in dit moment is. We hangen er geen verbeterplan aan. Maar kunnen erop vertrouwen dat als we steeds opnieuw vriendelijk opmerkzaam, de rest zich zal ontvouwen. Wees welkom.