De smaak van stilte

Leni Cellini

Samen stilvallen.
Opdat we mogen landen waar we zijn.
Opdat we kunnen thuiskomen in het moment.
En we mogen proeven van de stilte in onszelf, die er altijd is.