Metta als innerlijk heiligdom

Riët Aarsse

Metta als een innerlijke ruimte van welwillendheid, van non-aversie. Als er metta is wijzen we niets af van de innerlijke ervaring en evenmin vereenzelvigen we ons ermee. Een meditatieve uitnodiging om metta te ervaren en te onderzoeken als innerlijke toevlucht in tijden van onrust.