Afstemmen Op Anatta

Joost van den Heuvel Rijnders

Anatta, ook bekend als “anatman” in het Sanskriet, is een Pali-term die “niet-zelf” betekent. In het boeddhisme verwijst anatta naar het concept dat er geen permanent, onveranderlijk, autonoom zelf of “ziel” te vinden is in de menselijke ervaring. Dit staat in contrast met de meeste filosofieën en religies die een idee van een essentieel, onveranderlijk zelf aanhangen.
Volgens het boeddhistische perspectief is het idee van een zelf een illusie die voortkomt uit het hechten aan en identificeren met voorbijgaande fenomenen zoals lichaam, geest, gevoelens en gedachten. Anatta benadrukt dat deze componenten van de menselijke ervaring geen intrinsieke, permanente essentie hebben die als een “zelf” kan worden beschouwd.Het begrip anatta is een van de Drie Kenmerken van het Bestaan (Tilakkhana) in het boeddhisme, samen met dukkha (lijden) en anicca (vergankelijkheid). Het inzicht in anatta is cruciaal op het pad naar bevrijding. – ‘Live Vipassana Meditatie op Maandagavond’: Deze serie wordt verzorgd door verschillende begeleiders uit de vipassana traditie, ook wel inzichtmeditatie genoemd. De live meditaties zijn voor iedereen toegankelijk en ook los van elkaar te volgen. Na een korte inleiding is er een half uur meditatie. Afsluitend is er een uitwisseling van 15 minuten (via de chat in Zoom).