Een ander geluk

Tom Hannes

Een beroemd kantelmoment in de zoektocht van de Boeddha naar een bevrijde levenswandel was het moment waarop hij zich een episode uit zijn kindertijd herinnert: hij zat als kinder eens onder een boom bewegingloos te zitten, terwijl hij op zijn vader wachtte, die aan het werk was. Plots voelde hij zich anders. Wat was er zo bijzonder aan deze jeugdherinnering voor de getrainde mediteerde die de Boeddha was? Waarom nam hij deze herinnering aan ‘een ander geluk’ als bron voor zijn verdere leven? En wat betekent dit voor ons? Want of het nu op een meditatiekussen is of in het dagelijkse leven, onze wereld heeft dringend nood aan de waardigheid en de bevrijding van een ander geluk.

(vanaf 1:51 is de sprekers-microfoon van Ton Hannes gedurende 1 minuut nog niet ingeschakeld en is het geluid kort van lagere kwaliteit)