De Hartsoetra

Ciska Matthes

De Hartsoetra is een van de belangrijkste soetra’s in de zentraditie. Tegelijk wel een heel mysterieuze, als je de vertaling hoort: ‘Vorm is leegte, leegte is vorm…’

Wat moet het allemaal betekenen? Hoe kan de Hartsoetra zomaar beloven, al het lijden weg te nemen?

In deze lezing met korte geleide meditaties gaan we dit onderzoeken, en vooral kijken in hoeverre de mysterieuze woorden met onze directe ervaring stroken.

‘Er is geen lijden, geen oorzaak van lijden, geen ophouden, geen weg…’

Misschien kunnen we daar terecht komen, waar inderdaad geen komen en gaan, geen lijden, geen probleem bestaat.