Heeft succes een plaats in het boeddhisme?

Lp Sander Khemadhammo

Het boeddhisme wordt veelal gezien als een levensbeschouwing die tegen materieel gewin en rijkdom is. Toch hebben verschillende onderzoekers en auteurs er op gewezen dat er wel degelijk een plaats is voor rijkdom in de leer van het boeddhisme. Maar de Boeddha had een subtiele kijk op hoe we omgaan we met geld, en hoe we kunnen voorkomen dat geld en materialisme te veel vat op ons krijgt.

 Slides bekijken