Het pad van de Boeddha

Han de Wit

De Boeddha was een mens zoals wij, maar tegelijk iemand die een weg vond om zichzelf en anderen te bevrijden van een hardvochtige en kortzichtige levenshouding en van levensangst. Kunnen wij dat ook, of is dat een naïeve illusie? Dat het lijden van anderen ons persoonlijk raakt, laat zien dat we ook zachtmoedig van aard zijn. En dat we merken dat het ons soms aan inzicht ontbreekt, bewijst dat we een helderheid bezitten die dit onderkent. Dan gaat het er dus om of we een pad kunnen vinden om deze kanten van onszelf te cultiveren. Dat pad heeft de Boeddha gevonden en daar gaan we in deze lezing naar kijken.

Han F. de Wit is een van de bekendste Nederlandse boeddhistische leraren, een geliefd spreker en veelgelezen schrijver over boeddhistische spiritualiteit. Hij is opgeleid door de vermaarde Tibetaanse dharmaleraar Chögyam Trungpa en auteur van verschillende boeken. Zijn meest recente boek is Boeddhisme voor denkers, dat hij samen schreef met Jeroen Hopster, (Ten Have. 2014).