Drie deuren naar geluk

Joost van den Heuvel Rijnders

Alle levende wezens willen gelukkig zijn, maar vaak zoeken we het op de verkeerde plek. Een belangrijk aspect dat bijdraagt aan geluk is onze levenshouding. In de positieve psychologie worden drie levensgebieden benoemd die bijdragen aan geluk. Vanavond verkennen we deze gebieden met meditatie, reflectie en uitwisseling.