Stilte in je leven

Marjolein Pauptit

Deze avond staan we stil bij stilte. We onderzoeken hoe we (innerlijke) stilte verder ruimte kunnen geven in onze meditatie en in ons dagelijkse leven. Wat is ondersteunend voor geest en hart om te kunnen verstillen? We kijken naar de drie pilaren van onze beoefening: ethiek (sīla), concentratie (samādhi) en wijsheid (pañña) en verkennen hoe deze drie pilaren bijdragen aan innerlijke stilte en hoe ze op hun beurt de innerlijke stilte verder verdiepen.

Deze lezing staat in het teken van het thema ‘Vertragen en verstillen’.
Zie ook: 30NOW.nl/boeddhistisch-geluid