Over Sangha en Spirituele Vriendschap

Michaël Verlouw

De Boeddha heeft zijn doelen met goede, met nobele, vriendschappen, heel hoog gezet. Namelijk het bereiken van de verlichting. Maar ook dichterbij – veel dichterbij – kunnen we heilzame kwaliteiten ontwikkelen als we actief bezig zijn met spirituele vriendschappen, met Sangha. Voor de hand liggen wellicht liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en medevreugde. Maar denk ook eens aan gelijkmoedigheid, dankbaarheid, geduld, vergeving…… Dat zijn allemaal kwaliteiten die je – vooral – in verbinding met anderen kunt ontwikkelen. Juist omdàt het niet altijd koek-en-ei zal zijn. Sangha is in die zin een werkwoord!