Mindful boos zijn ~ Het taboe voorbij

Leni Cellini

In spirituele middens wordt boosheid al eens misprijzend bekeken. Er hangt vaak een sfeer van schaamte en taboe rond. Alsof je boosheid moet leren overstijgen op het spirituele pad.In de traditie van Thich Nhat Hanh wordt mindfulness ‘het pad van liefde en begrip’ genoemd. Hoe past boosheid hierin? Mag je nog wel boos worden als je mindfulness beoefent? Of moet je dan steeds vanuit mededogen kunnen kijken naar de ander? Hoe zit het dan met grenzen stellen en voor jezelf opkomen?In deze lezing deelt Leni Cellini over haar eigen ervaring met boosheid. In het bijzonder gaat ze in op de valkuil van boosheid inslikken en onderdrukken in de beoefening. Wat kan ons helpen om boosheid meer te kunnen toelaten en te uiten? En wat staat er in de weg? Als je zelf ook moeite hebt met de emotie boosheid, dan ben je heel welkom om tijdens deze lezing dieper in dit thema te duiken. Er is ook ruimte voor vragen en eigen inbreng.