‘Alles is goed’ – de wijsheid van zen

Ciska Matthes

‘Alles is goed’ is een klassiek zen-gezegde en was het doorvoelde motto van zenmeester Harada Tangen. Vanavond zullen we o.a. een Dharmatekst van hem lezen en nog dieper ingaan op dit principe. Is het maar een cliché of welke ervaring ligt erachter? Hoe kun je ooit zeggen dat ‘alles goed is’ in deze wereld?
Voor het intellect is het moeilijk te aanvaarden, maar wanneer we stil worden en rusten in een puur Zijn, blijven er geen klachten over. Dan is er alleen maar Dit. In oorsprong is er geen conflict.
Kunnen we dan zeggen dat er in diepste wezen alleen maar goedheid bestaat? Laten we het onderzoeken!