Vertrouwen: één van de 5 spirituele krachten

Ria Kea

Vertrouwen, een kwaliteit die we ontwikkelen in het mediteren;  een waardevolle eigenschap die ook in het dagelijks leven ondersteunend is. Bijvoorbeeld bij keuzes maken wat/ hoe te handelen.