Stilte en luisteren

Riët Aarsse

De stilte van de natuur kent vele geluiden (H. Roland Holst) In deze meditatie een uitnodiging om te verstillen. We verstillen, we luisteren, we ontdekken. Gelegenheid tot reflectie en vragen stellen. Wees welkom.