Kalmtemeditatie: Aandacht voor ruimte

Karin Rekvelt

Als we het over de elementen hebben, hebben we het vaak over 4 elementen: aarde, water, vuur en lucht. Maar er is nog een 5e element: ruimte. Vandaag oefenen we op ontspannen wijze het gewaar zijn van ruimte, zonder meer.