Het veld van waarneming

Ciska Matthes

Geïnspireerd door een regel uit de Bhagavad Gita, ‘Het lichaam heet een veld (…) degeen die het kent, heet de kenner van het veld.’We kunnen de sensaties in het lichaam zien als ‘tijdelijke voorbijgangers’ in ons veld van aandacht.Anicca (veranderlijkheid) geldt voor al onze ervaringen, zowel innerlijk als om ons heen. Geen enkele ervaring blijft duren. Alleen dat wat elke ervaring observeert, is altijd onbewogen aanwezig.