Zitten met een open gewaarzijn

Mirjam Schild

Kunnen we zitten en alles verwelkomen met een geest die gelijkmoedig waarneemt?