Vele kleintjes maken één grote: Mindful omgaan met micro-agressie

Joyce Cordus

Micro-agressie verwijst naar gebeurtenissen die nauwelijks opvallen omdat ze zo frequent en gewoon zijn. Ze kunnen echter met grote regelmaat zorgen voor een onaangenaam mini- of microconflictje en als dat maar vaak genoeg gebeurt, kan dat op z’n minst een flinke deuk in je zelfvertrouwen geven en – op den duur – zelfs leiden tot trauma’s. Het kan gaan om incidenten met een collega, een buurman, je lief maar soms ook met de organisatie waar je werkt. Bewust of onbewust zegt iemand iets beledigends of stelt een ongevoelige vraag over bijvoorbeeld gender, etnische afkomst, leeftijd, uiterlijke kenmerken of lichaamsbouw. Je staat er niet bij stil en wilt er zeker niet over klagen omdat het zo mini is maar langzaam maar zeker begint het aan je te knagen …. Deze meditatie kan helpen om je deze situaties bewust te worden.