Gewoon zitten

Katleen Janssens

Zitten en thuiskomen in het lichaam met alle zintuiglijke gewaarwordingen, hier en nu.