Met zachte ogen terugblikken op het oude jaar

Frits Koster

Er worden in de (neuro)psychologie twee wegen naar welzijn onderscheiden: wijs en compassievol omgaan met het lastige en daarnaast het heilzame ruimte geven en verder cultiveren. Beide wegen zijn waardevol en kunnen naast elkaar ontwikkeld worden.In deze laatste bijeenkomst van 30NOW in 2022 word je vanuit de beoefening van mindfulness uitgenodigd het accent meer te leggen bij de tweede weg en je te openen voor datgene waarvoor je dankbaarheid, blijdschap en/of waardering kunt voelen in het afgelopen jaar.