“Niet weten is het meest intieme”

Annetje Jikai Brunner

Deze meditatie staat in het teken van het thema ‘Relaties’.”Not-knowing is most intimate” zegt een zenmeester tegen een monnik ineen oud zenverhaal. We oefenen ons te zitten in aandacht vanuitniet-weten, een open houding, waarin ruimte is voor verwondering eneen intieme relatie met alles wat er is in onszelf en met iedereen enalles om ons heen.