“Niet weten is het meest intieme”

Annetje Jikai Brunner

Deze meditatie staat in het teken van het thema ‘Relaties’.
“Not-knowing is most intimate” zegt een zenmeester tegen een monnik in
een oud zenverhaal. We oefenen ons te zitten in aandacht vanuit
niet-weten, een open houding, waarin ruimte is voor verwondering en
een intieme relatie met alles wat er is in onszelf en met iedereen en
alles om ons heen.