Vipassana: volgens de methode van eerw. Mahasi Sayadaw

Riët Aarsse

Vipassana Meditatie. Na afloop is er een kwartier ruimte voor vraag en antwoord. Vanavond aandacht voor “Rijzen en dalen van de buik” als meditatie-object en hulpmiddel om opmerkzaamheid te oefenen en concentratie te ontwikkelen. We gaan mediteren volgens de instructie van Mahasi Sayadaw, een Birmese monnik wiens methode voor velen in Nederland aan de basis van hun beoefening staat.