Vipassana Meditatie volgens Mahasi Sayadaw.

Ank Schravendeel

Vipassana Meditatie. Na afloop is er een kwartier ruimte voor vraag en antwoord. Vanavond aandacht voor ‘benoemen’, de rol van benoemen, ‘een mentale notitie maken’ van wat we waarnemen. Wanneer is het zinvol, wanneer kunnen we het laten. We gaan mediteren volgens de instructie van Mahasi Sayadaw, een Birmese monnik wiens methode voor velen in Nederland aan de basis van hun beoefening staat.