Gulheid in de beoefening

Frits Koster

In de boeddhistische psychologie en ook vanuit hedendaags onderzoek wordt de waarde geconstateerd van vrijgevigheid of ‘het goede vrij en in overvloed delen’. In deze meditatieoefening zullen we een specifiek aspect van vrijgevigheid verkennen, namelijk hoe we deze heilzame kwaliteit ieder moment van opmerkzaamheid cultiveren.Deze meditatie staat in het teken van het thema ‘Geld’.