Tonglen, licht brengen in de duisternis

Ciska Matthes

Tonglen betekent: geven en nemen. nemen betekent dat we ons openstellen voor het lijden in de wereld, geven betekent dat we licht en liefde sturen voor heling. Tonglen is een hoopgevende manier om met het vele lijden in de wereld om te gaan. We blijven niet hangen in boosheid, verdriet en onmacht, maar sturen kracht, zorg en liefde, waardoor er licht komt in de duisternis.