Waar je naar zoekt, is dat wat zoekt

Ciska Matthes

Wat is het eigenlijk dat door onze ogen kijkt? Wie is het die alles ervaart? Aan wie verschijnen deze gedachten eigenlijk?
Laten we dit eens onderzoeken!
Daarmee beginnen we te ontdekken, dat er niet ‘iemand’ is die kijkt. Alles verschijnt gewoon in de ruimte van je bewustzijn. En deze ruimte is stil, vredig, probleemloos. De stilte die we zoeken is al hier. Waar we vandaan komen, is waar we tot rust zullen komen. Er is niets ‘anders’ te bereiken.